Plynoinstalace

Nejpoužívanějším palivem pro otopení objektů a přípravu užitkové vody je topný plyn. Nejrozšířenějším pak bývá zemní plyn a to hlavně v posledních 15 letech, kdy došlo k velké plynofikaci měst a obcí v naší zemi. Také v lokalitách, kde nejsou veřejné rozvody plynu, lze topit topným plynem. Používá se zkapalněný plyn (zejména propan-butan), který je dodáván do zásobníků, a proto není odkázán na veřejné rozvody.

Tyto zásobníky můžou být umístěny buď jako podzemní a nebo na povrchu podle přání zákazníka. Všechna zařízení a plynovody sloužící k přepravě a distribuci topného plynu musí být montována oprávněnou firmou v souladu s právními normami a předpisy.

Nabízíme:

  • montáž plynových kotlů

  • kompletní montáže rozvodu plynu včetně projektů a revizí

  • výměny, montáže a prodej veškerých plynových spotřebičů

  • rozvody plynu - domovní přípojky z atestovaného ocelového, plastového a měděného potrubí

 

Fotogalerie

www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz www.vladislavpech.cz

Moderní vybavení, nové technologie, 100% kvalita odvedené práce !!!

DESIGN BY CIPO COMPUTER